top of page
  • Writer's pictureHKKTA

【家長心底話】我是李子澄

Updated: Sep 21

HKKTA 大使 . 李子澄 . 7歲 家長 Emily

[#從表演中學習 #訓練膽色]

1. 你覺得小朋友成為HKKTA大使之後有咩改變?

Emily: “囡囡子澄自從喺 HKKTA 擔任大使之後,有一日她問我:「其實咩叫做大使呀?」我便向她解釋 HKKTA 是一間新的學院,擔任大使是為了代表學校宣傳,讓其他家長和小朋友知道學習表演藝術的樂趣和得益,更鼓勵她一定要用心學習、發揮自己熱愛唱歌跳舞的精神。事實上,從我觀察所見,囡囡成為大使後短短兩三個內,講說話的自信心大大提升、能夠清晰表達自己鐘意唱歌、跳舞的興趣,現時無論何時何地,子澄一聽到音樂響起都會即時跳、唱出來,真的好可愛!”

2. 可否詳述佢地邊一刻既改變令你特別有深刻印象及感動?

Emily: “ 印象最深刻的是3月時為囡囡報名參加大使遴選,當時囡囡比較怕醜,前一日扭計話唔想去,因為好驚。我便勸她說,去遴選便有機會見 Mimi姐姐 (羅敏莊),仲可以歌俾 Mimi姐姐和其他評判聽呢!幸好囡囡第二日瞓醒後便沒有那麼緊張,一起身更不停練習,我再三叮囑她放鬆心情,好好享受遴選過程,當成平日喺屋企咁表演就得喇。誰不知遴選之後囡囡好開心咁同我講,頭先表演好成功,好好玩,當時我仲以為囡囡已經知道結果,但係原來未有結果的。我見到囡囡充滿信心,覺得非常感動。其實我一直好幫囡囡找一些可以讓她發揮創意的興趣班,好開心她最後獲挑選成為 HKKTA 大使,經過短短兩個月的綵排和訓練,到演出當日發現每位大使都很認真演出和充滿自信,真的很感動。現在子澄面對新環境、事物時都變得很主動,令我感到驕傲!”

3. 你覺得 HKKTA 是一個怎樣的團隊?

Emily: “HKKTA 不只是一個團隊,更是一個非常融洽的大家庭,見到每個小朋友能開心學習,感受得到 HKKTA 是一間真正培育小朋友學唱歌、跳舞、戲劇的學院。此外,每一位老師都很用心教學,令作為媽媽嘅我都上咗寶貴嘅一課,在老師身上學到不少教導小朋友的方法,學以致用.”

45 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page