• HKKTA

[HKKTA心底話] 第二回: 我是鄒卓琳

HKKTA 大使 . 鄒卓琳 . 9歲 家長 鄒太

[#重新認識和肯定女兒]

1. 你覺得小朋友成為HKKTA大使之後有咩改變?Jamie 成為咗 HKKTA 嘅大使之後,因為有好多演出嘅機會,令佢清楚自己嘅能力,變得比以前積極和有自信。

2. 可否詳述佢邊一刻既改變令你特別有深刻印象及感動?其實由妹妹出世之後,可能我好多時因為會分心去照顧妹妹,令卓琳覺得被忽視。到妹妹漸漸長大,大家又要卓琳遷就妹妹,好多時為咗平息兩姊妹嘅爭執,因為卓琳較年長容易控制,所以多數我都會責罵卓琳,令到佢成日會做啲嘢引我哋注意,但係反而增加咗比我哋鬧佢嘅機會,加上喺做功課同溫習上同我都有不少磨擦,所以卓琳會因為怕被鬧而好少會表露佢內心嘅感受。 其實由卓琳三年級開始,佢嘅音樂老師同我講覺得卓琳好鍾意唱歌而且有天份,叫我搵啲專業啲嘅者師教佢,不過因為要照顧妹妹,我哋又住得離市區遠,所以好難安排時間帶佢去上堂,而且一直未遇到一個適合嘅團隊。直至係 facebook 見到 HKKTA 招募大使,初時我都覺得安排照顧妹妹有啲困難,不過又想比卓琳一個發揮自己長處嘅機會,呢個決定不但增加咗我同卓琳相處嘅時間,卓琳亦非常投入同期待每一次嘅排練同演出,我見到佢感受到被重視嘅感覺,變得有自信。展演當日,初時我都有啲擔心佢會跳得唔好或者跌低,因為佢平時無論做任何事或玩任何嘢都覺得自己唔得、會做得唔好、怕輸,但結果佢喺整個表演都表現得相當自信、自然,嗰一刻我都忍唔住流涙,原來我個女真係大個女喇,只係我一直冇停落嚟欣賞佢,係媽媽一直忽視咗佢

3. 你覺得HKKTA是一個怎樣的團隊?HKKTA 係一個 非一般嘅團隊、冇階級、學院所有創辨人以至總監都與家長及小朋友打成一片,好似一個大家庭。 HKKTA 透明度極高,每一次排練同演出,都歡迎家長一齊參與,家長清楚知道小朋友整個學習過程,課堂過後家長可以同小朋友分享,可以令小朋友更投入,唔似得大部分學院,家長只係負責做接送工作,之後只可以等結果,即係課程完結嘅表演,只有做得好定唔好,完全睇唔到小朋友過程中嘅努力,其實過程比結果重要嘛。仲有多完化嘅體驗,除咗表演,仲會去錄音室錄歌、影樓拍造型照、接受訪問、拍MV、拍宣傳片等等,全部都係小朋友係學校唔會接觸同學到嘅體驗。

#BeOriginal #HKKTA家長分享

41 views0 comments